• Telefon/FAX
    06-62/463-608
  • Mobil
    +36-30/2196-804
  • Telephely
    Szeged, Rövid utca 5.

A 2015-ben hatályba lépett 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a 3. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint elsőfokú közigazgatási hatóságként a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság látja el a klímagázokkal kapcsolatos hatósági tevékenységet.  További információ: https://nkvh.kormany.hu/

A vállalkozás HR-I (helyhez kötött) jogosultsággal rendelkezik, így jogosult a hűtőközeggel üzemelő berendezések (helyhez kötött) karbantartására, szivárgás vizsgálatára, rendszer megbontására, hűtőközeg lefejtésére és feltöltésére.

A szivárgás vizsgálatokat az alábbiakban meghatározott gyakorisággal kell elvégezni:

a) a legalább 5 tonna, de kevesebb mint 50 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségű fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó berendezéseken legalább 12 havonta, illetve amennyiben szivárgásészlelő rendszert szereltek fel, legalább 24 havonta;

b) a legalább 50 tonna, de kevesebb mint 500 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségű fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó berendezéseken legalább hathavonta, illetve amennyiben szivárgásészlelő rendszert szereltek fel, legalább 12 havonta;

c) a legalább 500 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségű fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó berendezéseken legalább háromhavonta, illetve amennyiben szivárgásészlelő rendszert szereltek fel, legalább hathavonta.

Az alábbi táblázatból megtudható, hogy milyen hűtőközeg és mennyiség után hány szivárgás vizsgálat szükséges egy évben.

Hűtőközeg típus

R507C

R404A

R134a

R407F

R407C

R410A

5 t CO2 egyenértéknek megfelelő mennyiség kg

1,25

1,27

3,5

2,74

2,8

2,4